Zapobieganie napadów padaczkowych

Rokowanie odcinkowe dotyczy przebiegu i możliwości opanowania zapobiegawczoleczniczego napadów padaczkowych i ich równoważników psychicznych. Najistotniejszą  sprawą jest rokowanie kierunkowe. Nie rozstrzygnięto dotąd pytania, czy rozwój otępienia padaczkowego i zmian charakteropatycznych zależy od właściwości samego procesu organicznego, czy też od liczby i ciężkości napadów i ich równoważników. Niektórzy praktycy sądzą, że długotrwałe zażywanie środków przeciwdrgawkowych przyczynia się w znacznej mierze do wytworzenia się zmian otępieniowych. Stauder wypowiedział pogląd, że zaburzenia charakterologiczne zależą od samego procesu podstawowego, podczas gdy zmiany otępienne są skutkiem obrażeń mózgu, wywołanych z biegiem czasu przez powtarzające się napady drgawkowe oraz przez leżące u ich podstaw kurcze naczyniowe i stany niedożywienia mózgu. Gdyby pogląd ten przyjąć, należałoby źle rokować co do zmian charakteropatycznych, które    widuje się istotnie u epileptyków nawet przy bardzo rzadkich napadach. Natomiast znacznie więcej nadziei można by wiązać z właściwym postępowaniem leczniczozapobiegawczym w stosunku do napadów, aby w ten sposób zapobiec rozwojowi otępienia. To ostatnie zalecenie wydaje się słuszne ze względów ludzkich, gdyż napady padaczkowe i ich równoważniki zdają się być większym nieszczęściem niż otępienie. Rokowanie  jest w padaczce wciąż jeszcze niepomyślne. Z dużych statystyk wynika, że chorzy na padaczkę żyją o 10-15 lat krócej od reszty ludności. Brak jest dotąd pewnych sprawdzianów, aby przewidzieć w osobniczym przypadku przebieg procesu padaczkowego. Przeważnie uważa się za zły znak, jeśli proces ten ujawni się przed 10 r. ż., ale od tej zasady bywają czasem zadziwiające wyjątki. Znane są przypadki                           z bardzo rzadkimi napadami (tzw. oligoepilepsia), bez otępienia i bez zaburzeń charakteru. Zazwyczaj dopiero po paroletniej obserwacji da się coś pewniejszego powiedzieć o przyszłości chorego . [hasła pokrewne: elvita jaworzno rejestracja, badanie ana cena, czy choroby psychiczne są dziedziczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Zapobieganie napadów padaczkowych”

 1. The China Wall says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

 2. Kazimierz says:

  [..] Cytowany fragment: kręgosłup[...]

 3. Lilia says:

  Można pisać obszernie ?

 4. Emma says:

  Article marked with the noticed of: wizyty domowe warszawa[...]

 5. Kill Switch says:

  byłam u dermatolożki

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena czy choroby psychiczne są dziedziczne elvita jaworzno rejestracja