Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 4

Drugorzędowymi punktami końcowymi, mierzonymi osobno, była liczba pacjentów z redukcją o 50% lub więcej w całkowitym wyniku dla jakości życia, w porównaniu do wyniku w punkcie wyjściowym bez inhibitorów pompy protonowej, oraz zmniejszenia o 50% lub więcej w dawce inhibitorów pompy protonowej, w porównaniu z początkową dawką. Wszystkie punkty końcowe skuteczności mierzono po roku i leczenie uznano za zakończone sukcesem, jeśli punkty końcowe skuteczności osiągnięto u co najmniej 60% pacjentów. Bezpieczeństwo monitorowano przez cały okres badania, z oceną częstości i rodzaju poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z urządzeniem lub procedurą implantacji. Przestudiuj badanie
Instytucjonalna rada przeglądowa każdego miejsca zatwierdziła protokół badania, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Dane zostały przeanalizowane przez badaczy i sponsora. Komitet ds. Wydarzeń klinicznych dokonał przeglądu wszystkich zdarzeń niepożądanych. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię testu, kompletność i dokładność zgłaszanych danych oraz wierność tego raportu w protokole badania. Pierwszy autor napisał wstępny projekt manuskryptu, zawierający rewizje od śledczych. Końcowy manuskrypt został napisany przez komitet składający się z pierwszego autora, badacza i lekarza zajmującego się nadzorem nad badaniem, z których żaden nie był pracownikiem sponsora. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji.
Analiza statystyczna
Wszystkie analizy punktu końcowego przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, rok po wszczepieniu. Pacjenci, którzy nie przeszli oceny końcowej na rok lub którzy nie mieli danych, zostali uznani za pacjentów z niepowodzeniami leczenia. Dodatkowe dane kliniczne oceniono po roku w analizach post hoc dostępnych danych. W przypadku monitorowania kwasu przełykowego porównano średnie składowe pH na początku badania i na rok po implantacji. Aby uzyskać jakość życia, wyniki na początku leczenia bez inhibitora pompy protonowej porównano z punktacją po implantacji bez inhibitorów pompy protonowej, a także odsetek pacjentów, którzy twierdzili, że byli zadowoleni z ich obecnego stanu w 1, 2, i 3 lata. Ponadto odsetek pacjentów z całkowitym zaprzestaniem stosowania inhibitorów pompy protonowej oceniano po 1, 2 i 3 latach.

Ciągła charakterystyka demograficzna i podstawowe parametry zostały podsumowane za pomocą standardowych statystyk opisowych (tj. Średnich odchyleń standardowych i median z zakresami). Kategoryczne cechy demograficzne i podstawowe parametry zostały podsumowane za pomocą rozkładów częstotliwości
[podobne: alga spirulina, zaciskanie ud, test na nietolerancje pokarmowe cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 4”

 1. Nadia says:

  Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

 2. Dorian says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wypadek[...]

 3. Zod says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 4. Chuckles says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu integracja sensoryczna[...]

 5. Inga says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 6. Kinga says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta bydgoszcz[...]

 7. Karol says:

  u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: alga spirulina test na nietolerancje pokarmowe cena zaciskanie ud