Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 8

Pacjent został ponownie hospitalizowany 236 dni po implantacji z powodu bólu w klatce piersiowej, nudności i niestrawności, które ustępowały samoistnie. Pozostali dwaj pacjenci, u których wystąpiły ciężkie zdarzenia niepożądane, wymagali ponownej hospitalizacji z powodu nudności i wymiotów 2 dni po operacji; ich objawy ustąpiły w wyniku leczenia zachowawczego. Urządzenie zostało usunięte u dwóch dodatkowych pacjentów w ramach leczenia choroby, po 489 dniach i 1062 dniach po wszczepieniu. U jednego pacjenta występowały uporczywe objawy refluksu, a u drugiego utrzymywał się ból w klatce piersiowej. Trzech z sześciu pacjentów, u których usunięto urządzenie, przeszło następnie fundoplikację Nissena bez żadnych komplikacji. Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane i usuwanie urządzenia. Najczęstszym zdarzeniem niepożądanym była dysfagia, która wystąpiła u 68% pacjentów (ryc. 3C i tabela 2). Wciąż występującą dysfagię odnotowano u 11% pacjentów na rok, w 5% po 2 latach iu 4% po 3 latach. Dylatacja przełyku z powodu dysfagii była dozwolona według uznania badacza. Ogółem 19 pacjentów przeszło dylatację, a po zabiegu 16 poprawek. Odsetek pacjentów z rozpoznanym zapaleniem przełyku w badaniu endoskopowym zmniejszył się do 12% w roku i do 11% w roku 2, w porównaniu z 40% wartości wyjściowych (p <0,001 dla obu porównań) (wykres 3D). Wśród pacjentów bez endoskopowego zapalenia przełyku w punkcie wyjściowym, zapalenie przełyku w stopniu A rozwinęło się u 3 na rok, au 4 na 2 lata. Zapalenie przełyku stopnia D rozwinęło się u pacjenta na rok; ten pacjent był bezobjawowy i dlatego nie przyjmował inhibitorów pompy protonowej, a ponowna ocena po 2 latach wykazała całkowite ustąpienie zapalenia przełyku. Radiografia klatki piersiowej i endoskopia wykonane po roku i po 2 latach od implantacji nie wykazały żadnych oznak migracji lub erozji urządzenia. Po 3 latach 2 pacjentów zgłosiło niezdolność do bekania lub wymiotowania.
Dyskusja
Funkcja bariery dolnego zwieracza przełyku zależy częściowo od jego zdolności do przeciwstawienia się wymiotom i otwo- rowi, gdy prowokowane są przez rozszerzenie żołądka.13,4,15 Niewykonanie tego powoduje epizody refluksowania soku żołądkowego do przełyku, które mogą zranić błona śluzowa przełyku i mięsień podskórny, powodujące trwałe uszkodzenie zwieracza i prowadzące do dalszej utraty funkcji bariery.14,66,17 Z tego powodu zmniejszenie ekspozycji na sok żołądkowy jest ważnym celem leczenia antyrefluksowego. Jeśli refluks nie jest zmniejszony, często utrzymują się objawy lub uszkodzenie śluzówki. Samelson i in. odkryli, że luźne podwiązanie umiejscowione wokół dolnego zwieracza przełyku zapobiegło zniesieniu zwieracza podczas prowokacji przez rozszerzenie żołądka.15 Rozszerzalne urządzenie magnetyczne do wzmocnienia zwieracza buduje tę obserwację, zapewniając większą kontrolę nad opornością na zaciekanie zwieracza i otwieranie, niż jest to przewidziane przez poprzednie urządzenia, pozwalając na ekspansję na przepływ pokarmu, odbijanie lub wymioty.
Liczne badania wykazały, że objawy refluksu utrzymują się u do 40% pacjentów, którzy otrzymują terapię inhibitorami pompy protonowej i że te objawy mają negatywny wpływ zarówno na jakość życia, jak i na wykorzystanie opieki zdrowotnej.4-6,18,19 Wyniki z obecnego badania pokazują, że po augmentacji zwieracza magnetycznego, wyniki jakości życia znacznie się poprawiły, w porównaniu z wynikami przedoperacyjnymi bez lub z inhibitorami pompy protonowej
[podobne: przepuklina pępkowa operacja, babka płesznik działanie, choroba autosomalna ]

Tags: , ,

No Responses to “Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 8”

 1. Dark Horse says:

  Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

 2. Marika says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kolka u dziecka[...]

 3. Screwtape says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 4. Neophyte Believer says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: centrum medycyny estetycznej warszawa[...]

 5. Jeremi says:

  Za duzo slodyczy, chleba, zimniakow, bananow

 6. Old Man Winter says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dom opieki[...]

 7. Old Regret says:

  Piszta co chceta

Powiązane tematy z artykułem: babka płesznik działanie choroba autosomalna przepuklina pępkowa operacja