Przebieg psychoz inwolucyjnych

W przebiegu tzw. psychoz inwolucyjnych widuje się obrazy kliniczne depresyjnoparanoidalne. Znacznie trudniej jest klasyfikować z tego samego punktu widzenia zespoły organiczne. Znane jest np. zjawisko przedwczesnego występowania otępienia starczego u matołków. Nie jest to na pewno koincydencją. Musi tu zachodzić zależność przyczynowa. Nie chodzi tu też o ilościowe wzbogacenie się objawów niedorozwoju umysłowego na tle niedoczynności tarczycy, pojawia się bowiem nowa jakość kliniczna, o odrębnej, własnej etiologii, mianowicie w postaci otępienia starczego. Obydwa zespoły mieszczą się w ramach warstwy organicznej, podobnie jak zespół depresyjnoparanoidalny nie wychodzi nozograficznie poza ramy warstwy czynnościowej. Przykładów powikłań etiopigenetycznych (complicatio etioepigenetica) przytaczaliśmy niemało. To one nadają nozografii psychiatrycznej znamię różnobarwności i utrudniają orientację w jej problematyce. W przebiegu porażenia postępującego pojawia się zespół katatonicznokataleptyczny, w przebiegu organicznych zmian w mózgu na tle czerwienicy zespół parafreniczny, U schizofrenika z ciężkimi ubytkami obłęd posłannictwa religijnego, stan maniakalny na tle otępienia starczego. Przykładów takich kazuistyka psychiatryczna zawiera bez liku. T.utaj sprawa organiczna pociąga za sobą pojawienie się zespołu czynnościowego. Nie jest to koincydencja, nie chodzi tu też o ilościowe wzbogacenie się obrazu klinicznego, występuje bowiem nowa jakość, którą wiąże się zazwyczaj  z innym tłem etiologicznym. Ta nowa jakość nie powstaje jednak tylko wskutek jakościowego rozszerzenia się procesu chorobowego w ramach tej samej warstwy epigenetycznej. Nowo dołączony zespół psychotyczny przynależy bowiem do innej warstwy nozografrcznej.      Zespół paranoidalny wiążemy bowiem z pojęciem schizofrenii, a zespół maniakalny z pojęciem psychozy maniakalnodepresyjnej. Zespoły te wchodzą jednak w naszych przykładach w związek zależności nie z przewlekłym procesem schizofrenicznym lub podłożem cyklofrenicznym, lecz z procesami organicznymi innej natury. W tym znaczeniu mówimy. o złożoności struktury psychoz. Jeżeli dodamy do tego, że u jednego  i tego samego osobnika, gdy rozważymy całość dynamiki rozwojowej jego osobowości, mogą zachodzić równocześnie wszystkie wymienione możliwości powikłaniowe, to zrozumiemy źródło i przyczyny trudności, z jakimi od wieków zmaga się nozografia psychiatryczna. [patrz też: zapiekarnik sosnowiec, test na nietolerancje pokarmowe cena, zaciskanie ud ]

Tags: , ,

No Responses to “Przebieg psychoz inwolucyjnych”

 1. Vanessa says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet dentystyczny[...]

 2. Marianna says:

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

 3. Błażej says:

  [..] Odniesienie w tekscie do szkolenia dla lekarzy[...]

 4. Easy Sweep says:

  Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

 5. Mad Jack says:

  [..] Cytowany fragment: Ginekolog Opole[...]

 6. Bianka says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

Powiązane tematy z artykułem: test na nietolerancje pokarmowe cena zaciskanie ud zapiekarnik sosnowiec