Wpływ Cinacalcet na chorobę układu krążenia u pacjentów poddawanych dializie AD 7

Tabela S7 w dodatku uzupełniającym przedstawia wyniki analizy eksploracyjnej porównującej zakres czasów trwania opóźnień stosowanych do obliczenia względnego zagrożenia dla pierwotnego złożonego punktu końcowego. Fig. S6 w dodatkowym dodatku pokazuje odpowiednie wartości dla mediany poziomów parathormonu, wapnia, fosforu i produktu wapniowo-fosforowego; większe względne różnice utrzymywały się z czasem. Inne analizy wrażliwości
Kiedy cenzurowaliśmy dane dla pacjentów po transplantacji nerki, paratyroidektomii lub zastosowaniu komercyjnie dostępnego cynakalcetu, względne zagrożenia dla pierwotnego złożonego punktu końcowego wynosiły 0,90 (95% CI, 0,82 do 0,99, P = 0,03) dla wszystkich trzech wcześniejszych analiz. Cenzorowanie w czasie któregokolwiek z tych trzech zdarzeń dało względne zagrożenie wynoszące 0,84 (95% CI, 0,76 do 0,93, P <0,001). Odwrotne prawdopodobieństwo analizy ważonej cenzorem jest przedstawione w tekście B w dodatkowym dodatku.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Hipokalcemia wystąpiła u siedmiokrotnie większej liczby pacjentów w grupie leczonej cynakalcetem, podobnie jak w grupie placebo, a nudności i wymioty były dwukrotnie częstsze w przypadku cynakalcetu (tabela 2). Działania niepożądane doprowadziły do przerwania stosowania badanego leku u 18,1% pacjentów w grupie otrzymującej cynakalcet i 13,0% w grupie placebo. Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach. Zdarzenia dotyczące nowotworów wystąpiły u 115 pacjentów w grupie cynakalcetu i u 90 pacjentów w grupie placebo, co odpowiadało skorygowanym o ekspozycji współczynniku odpowiednio 2,9 i 2,5 zdarzenia na 100 pacjento-lat. Spośród zdarzeń nowotworowych, 25 w grupie cynakalcetu i 23 w grupie placebo były śmiertelne (częstość zdarzeń skorygowanych o ekspozycję, 0,6 na 100 pacjento-lat w każdej grupie). Specyficzne dla organów zdarzenia nowotworowe wymieniono w tabeli S8 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
Ograniczona liczba interwencji mających na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia układu krążenia została przetestowana u pacjentów poddawanych dializie. Normalizacja hematokrytu za pomocą czynników stymulujących erytropoezę skutkowała nominalnie wyższym odsetkiem zgonów, incydentów sercowo-naczyniowych i zakrzepicy z dostępem naczyniowym.25 Większa dawka dializy i wysokoprzepływowe membrany dializacyjne nie zmniejszyły liczby zgonów i zdarzeń sercowo-naczyniowych ani nie poprawiły wartości odżywczej. status lub jakość życia zależna od stanu zdrowia26. Wiele badań inhibitorów reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylowej koenzymu A (HMG-CoA) nie wykazało istotnych korzyści, 27-29 pomimo niezmiennie pozytywnych efektów w populacji ogólnej iu pacjentów z przewlekłą chorobą. choroba nerek niewymagająca dializy29-31
Wtórna nadczynność przytarczyc pojawiła się jako jedna z kilku komplikacji związanych z przewlekłą chorobą nerek, która może tłumaczyć wyjątkowo wysoki odsetek zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów wśród pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
[patrz też: choroba autosomalna, psychoza starcza, rejestracja elvita ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ Cinacalcet na chorobę układu krążenia u pacjentów poddawanych dializie AD 7”

 1. Maja says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: aparat ortodontyczny Kraków[...]

 2. Toe says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

 3. Speedwell says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: masaż relaksacyjny warszawa[...]

 4. Turnip King says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: choroba autosomalna psychoza starcza rejestracja elvita