Wyczerpujący układ nozograficzny

Wyczerpujący układ nozograficzny nie może pomijać ponadto zagadnień typologicznych. Typ prawidłowy i typ psychopatyczny należą również do rzeczywistości klinicznej i lekarskospołecznej, z którą się styka psychiatra w swojej codziennej pracy. Do jego częstych zadań należy różnicowanie między typami charakteropatycznymi, które należą do spraw psychoorganicznych, a typami prawidłowymi lub psychopatycznymi. Tę ostatnią grupę bierzemy w znaczeniu odchyleń od przeciętności, czyli prawidłowych wariantów charakterologicznych. I tutaj zresztą w miarę doskonalenia się techniki diagnostycznej coraz rzadziej rozpoznaje się psychopatię, a coraz częściej organiczną charakteropatię. Niemniej jednak pozostaje pewna grupa charakterologicznych odchyleń od przeciętności, w której nie da się dowieść organicznego tła, gdzie więc chodzi o typy nieprzeciętne albo wskutek wpływów środowiskowowychowawczych, albo z przyczyn wrodzonych. Typy prawidłowe i psychopatyczne domagają się również miejsca w układzie klasyfikacyjnym, ponieważ chodzi tu o ludzi, spośród których rekrutują się przyszli .psychotycy. Jeżeli rozpoznanie kliniczne ma być kompletne, musi ono uwzględniać ten najwcześniejszy okres (warstwę) w rozwoju psychozy, chociażby nawet nie doszło później do zmian: organicznych mózgu i do dalszych nawarstwień.                         Za uwzględnianiem w diagnostyce psychiatrycznej wszystkich tych trzech warstw strukturalnych (okresów) przemawiają nie tylko względy teoretyczne, ale i praktyczne, np. wzgląd na rokowanie. Czynnościowe zespoły psychotyczne są rokowniczo korzystne, sprawy psychoorganiczne przeważnie opierają się naszym nowoczesnym sposobom leczniczym, a jeżeli nawet ulegną poprawie, to niemal zawsze pozostawiają trwale stany ubytkowe natury otępieniowej lub charakteropatycznej. Jeżeli zaś chodzi o wrodzone typy układów nerwowych prawidłowych lub psychopatycznych, to niestety nie mamy dotąd środków zdolnych człowieka typologicznie przemienić, zwłaszcza na lepsze. Pominąć tu trzeba zabiegi psychochirurgiczne, za pomocą których można zmienić osobowość człowieka, ale tylko na gorsze. Pozostają długodystansowe sposoby pedagogiczne, którymi można wywierać wpływ kształtujący na wrodzone lub wcześnie nabyte cechy osobowości. Metody te leżą oczywiście daleko poza zasięgiem psychiatrii klinicznej. . [patrz też: elvita jaworzno rejestracja, badanie ana cena, czy choroby psychiczne są dziedziczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyczerpujący układ nozograficzny”

  1. Kalina says:

    eczę się na migotanie przedsionków serca

  2. Sebastian says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu torty[...]

  3. Gustaw says:

    Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena czy choroby psychiczne są dziedziczne elvita jaworzno rejestracja